CULTIVĂ CALITĂŢI CARE-I PLAC LUI DUMNEZEU

Desigur, pentru a fi aprobat de lehova nu este suficient să respingi lucrurile pe care el le urăşte. Trebuie să şi iubeşti ceea ce iubeşte el (Romani 12:9). Nu-i aşa că te simţi atras de cineva care îţi împărtăşeşte opiniile, preocupările şi valorile? Acelaşi lucru se poate spune şi despre lehova. învaţă, aşadar, să iubeşti lucrurile pe care le iubeşte lehova. Câteva dintre ele se găsesc în Psalmul 15:1-5, unde se vorbeşte despre cei pe care Dumnezeu îi consideră prieteni. Prietenii lui lehova manifestă ceea ce Biblia numeşte „roadele spiritului". Ele includ „iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunăvoinţa, bunătatea, credinţa, blândeţea, stăpânirea de sine". – Galateni 5:22, 23.

Citește restul acestei intrări »

Reclame

CARE ESTE POZIŢIA TA

Problema integrităţii faţă de Dumnezeu ridicată de Sa-

tan nu îl viza numai pe Iov. Ea te vizează şi pe tine, aşa cum

reiese cu claritate din Proverbele 27:11. Aici Cuvântul lui le-

hova spune: „Fiul meu, fii înţelept şi înveseleşte-mi inima,

ca să am cu ce să răspund celui ce mă batjocoreşte". Aceste

cuvinte, scrise la sute de ani după moartea lui Iov, arată că

Satan continua să-1 batjocorească pe Dumnezeu şi să-i acu-

ze slujitorii. Dacă ne trăim viaţa aşa cum îi place lui leho-

va, putem contribui şi noi la dezminţirea acuzaţiilor false

ale lui Satan, înveselind astfel inima lui Dumnezeu. Ce pă-

rere ai despre acest lucru? Nu ar fi minunat să poţi dezminţi şi tu calomniile Diavolului, chiar dacă aceasta ar pretinde să faci schimbări în viaţă?

Citește restul acestei intrări »

IOV ESTE PUS LA ÎNCERCARE

Satan 1-a supus imediat pe Iov la diverse încercări. Maiîntâi, i-au fost furate sau omorâte animalele. Majoritatea servitorilor i-au fost ucişi. Aceste pierderi i-au cauzat probleme

economice. Apoi, toţi cei zece copii ai lui Iov au murit în

mod tragic într-o furtună. în pofida acestor încercări cum-

plite, „Iov n-a păcătuit şi n-a vorbit nimic necuviincios îm-

potriva lui Dumnezeu". — Iov 1:22.

Dar Satan nu s-a oprit aici. Cu siguranţă, el s-a gândit

Citește restul acestei intrări »

ACUZAŢIA LUI SATAN

în capitolul 11, am văzut cum a pus la îndoială Satan Diavolul suveranitatea lui Dumnezeu. Satan 1-a acuzat pe Dumnezeu că minte şi a insinuat că Iehova a fost nedrept când nu le-a permis lui Adam şi Evei să decidă singuri ce era bine şi ce era rău. După păcatul acestora şi pe măsură ce pământul se umplea de urmaşii lor, Satan a pus la îndoială motivaţia tuturor oamenilor. „Oamenii nu-i slujesc lui Dumnezeu din iubire", a susţinut Satan. „Dacă mi s-ar da ocazia, i-aş putea întoarce pe toţi împotriva lui Dumnezeu." Relatarea despre Iov arată că aşa a gândit Satan. Dar cine a fost Iov şi cum a fost el implicat în controversa ridicată de Satan?

Iov a trăit cu circa 3 600 de ani în urmă. Iov a fost un om bun, întrucât Iehova a spus despre el: „Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om integru şi drept, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău" (Iov 1:8). Iov era plăcut în ochii lui Dumnezeu.

Citește restul acestei intrări »

IEHOVA ÎŞI SPRIJINĂ PRIETENII

Gândeşte-te ce înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu. Biblia arată că Iehova caută ocazii „să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă înaintea Lui" (2 Cronici 16:9). Cum te poate sprijini Iehova? O modalitate este prezentată în Psalmul 32:8, unde citim: „Eu, zice Domnul [Iehova], te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi; te voi sfătui cu ochiul asupra ta".

Citește restul acestei intrări »

CE MOD DE VIATA II PLACE LUI DUMNEZEU

Cum poţi fi prieten cu Dumnezeu?

Cum te afectează faptul că Satan a pus la îndoială dreptul lui lehova de a guverna?

Ce conduită îi displace lui lehova?

CUM ÎŢI alegi prietenii? Probabil că preferi compania cuiva care îţi împărtăşeşte opiniile, preocupările şi valorile. în plus, te simţi atras de cineva cu calităţi excelente, precum cinstea şi amabilitatea.

Citește restul acestei intrări »