CÂTEVA ÎNTREBĂRI PRIVITOARE LA RUGĂCIUNE

Cui trebuie să ne rugăm? Isus i-a învăţat pe continuatorii săi să se roage ‘Tatălui nostru care este în ceruri’ (Matei 6:9). Prin urmare, trebuie să ne rugăm numai lui lehova Dumnezeu. Totodată, lehova ne cere să recunoaştem poziţia de Fiu unic-născut a lui Isus Cristos. Aşa cum am învăţat în capitolul 5, Isus a fost trimis pe pământ pentru a ne răscumpăra din păcat şi moarte (Ioan 3:16; Romani 5:12). El a fost numit Mare Preot şi Judecător (Ioan 5:22; Evrei 6:20). De aceea, Scripturile ne poruncesc să ne rugăm prin intermediul lui Isus. Chiar el a spus: „Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin interme-rulnieu" (Ioan 14:6). Dacă vrem ca rugăciunile noastre să fie ascultate, trebuie să ne rugăm numai lui lehova prin Fii său.

Trebuie să stăm într-o anumită poziţie când ne rugăm?

Nu. lehova nu ne cere o anumită poziţie a mâinilor sau a

corpului. Biblia ne arată că putem să ne rugăm aşezaţi, cu

capul plecat, în genunchi, în picioare sau în diverse alte po-

ziţii (Neemia 8:6; Daniel 6:10; Marcu 11:25). Ceea ce con-

tează cu adevărat este atitudinea corectă a inimii, nu poziţia

corpului, care este văzută de alţii. De fapt, pe parcursul ac-

tivităţilor noastre zilnice sau într-un moment critic, ne pu-

tem ruga în gând, indiferent unde ne aflăm. lehova aude

aceste rugăciuni, chiar dacă pentru cei din jurul nostru ele

trec neobservate. — Neemia 2:1-6.

Pentru ce ne putem ruga? Biblia explică: „Indiferent ce

am cere potrivit voinţei sale, el [lehova] ne ascultă" (1 Ioan

5:14). Aşadar, ne putem ruga pentru orice lucru care este

în armonie cu voinţa lui Dumnezeu. Ne putem ruga pen-

tru chestiuni personale? Bineînţeles! Când ne rugăm lui le-

hova e ca şi cum am vorbi cu un prieten apropiat. Ne putem

‘vărsa inimile’ înaintea lui Dumnezeu, vorbind deschis de-

spre frământările noastre (Psalmul 62:8). E bine să-i cerem

spiritul sfânt, care ne va ajuta să facem ce este drept (Luca

11:13). Ne putem ruga, de asemenea, pentru îndrumare, ca

să luăm decizii înţelepte, şi pentru putere, ca să facem faţă

problemelor (Iacov 1:5). Când păcătuim, trebuie să ne ru-

găm pentru iertare pe baza jertfei lui Cristos (Efeseni 1:3, 7).

Cu siguranţă, nu trebuie să ne rugăm numai pentru pro-

bleme personale. Este bine să ne rugăm şi pentru alţii, de

exemplu pentru membrii familiei sau pentru colaboratorii

în închinare. — Faptele 12:5; Coloseni 4:12.

Cele mai importante lucruri pentru care trebuie să ne

rugăm sunt cele în legătură cu lehova Dumnezeu. Cu siguranţă, avem motive să-i aducem laude sincere şi să-i mul-

ţumim pentru toată bunătatea sa (1 Cronici 29:10-13). în

rugăciunea model, consemnată în Matei 6:9-13, Isus ne-a

învăţat să ne rugăm pentru sfinţirea numelui lui Dumne-

zeu. Imediat după aceea, el a vorbit despre venirea Rega-

tului lui Dumnezeu şi despre înfăptuirea voinţei divine pe

pământ, precum în cer. Numai după ce a menţionat aceste

lucruri importante în legătură cu lehova, s-a referit Isus şi

la chestiuni personale. Dacă îi vom acorda şi noi întâietate

lui Dumnezeu în rugăciunile noastre, vom demonstra că

nu suntem preocupaţi doar de binele nostru.

Cât de lungi ar trebui să fie rugăciunile? Biblia nu spe-

cifică cât timp trebuie să dureze rugăciunile personale sau

publice. Durata lor poate varia: de la o rugăciune scurtă ros-

tită înainte de masă, la o rugăciune lungă, personală, în ca-

re ne vărsăm inima înaintea lui lehova (1 Samuel 1:12,15).

Totuşi, Isus i-a condamnat pe ipocriţii care rosteau rugă-

ciuni lungi pentru a fi văzuţi de alţii (Luca 20:46, 47). leho-

va nu se lasă impresionat de astfel de rugăciuni. Important

este să ne rugăm din inimă. Prin urmare, durata rugăciuni-

lor aprobate de Dumnezeu diferă în funcţie de necesităţi şi

de situaţie.

Cât de des ar trebui să ne rugăm? Biblia ne încurajea-

ză ‘să ne rugăm încontinuu’, ‘să perseverăm în rugăciune’

Şi ‘să ne rugăm neîncetat’ (Matei 26:41; Romani 12:12; 1 Te-

saloniceni 5:17). Bineînţeles, aceste îndemnuri nu vor să

spună că trebuie să ne rugăm lui lehova în fiecare moment al zilei. Mai degrabă, Biblia ne îndeamnă să ne rugăm cu regularitate, mulţumindu-i încontinuu lui lehova pentru bunătatea pe care ne-o arată şi cerându-i să ne călăuzească, să ne aline suferinţa şi să ne dea putere. Nu este încurajator să ştim că-i putem vorbi lui lehova în rugăciune oricât de mult şi oricât de des dorim? Dacă apreciem cu adevărat

rugăm Tatălui nostru ceresc.

De ce trebuie să spunem „amin" la sfârşitul rugăciunii?

Cuvântul „amin" înseamnă „cu siguranţă" sau „aşa să fie".

Exemplele consemnate în Biblie arată că este potrivit să

spunem „amin" la sfârşitul unei rugăciuni personale sau

publice (1 Cronici 16:36; Psalmul 41:13). Rostind „amin" la

sfârşitul rugăciunilor personale, demonstrăm că ne-am ru-

gat cu sinceritate. Când spunem „amin", în gând sau cu vo-

ce tare, la încheierea unei rugăciuni publice rostite de alt-

cineva, arătăm că suntem de acord cu ideile exprimate.

— 1 Corinteni 14:16.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: