CE DECIZIE VEI LUA

Pentru a-i fi plăcuţi lui Dumnezeu, nu este de-ajuns să

credem în el. De fapt, Biblia spune că şi demonii cred că

există Dumnezeu (Iacov 2:19). însă în mod sigur, ei nu fac

voinţa lui lehova şi nu sunt aprobaţi de el. Aşadar, ca să ne

bucurăm de aprobarea lui Dumnezeu, trebuie nu numai să credem că el există, ci şi să-i înfăptuim voinţa. De asemenea, trebuie să ne separăm de religia falsă şi să îmbrăţişăm închinarea adevărată.

Apostolul Pavel a arătat că nu trebuie să participăm la

închinarea falsă. El a scris: „«Ieşiţi din mijlocul lor şi sepa-

raţi-vă, zice lehova, şi încetaţi să mai atingeţi lucrul necu-

rat»; «şi eu vă voi primi»" (2 Corinteni 6:17; Isaia 52:11). Prin

urmare, adevăraţii creştini resping tot ce are legătură cu re-

ligia falsă.

Biblia ne învaţă că toate formele de închinare falsă apar-

ţin ‘Babilonului cel Mare’ (Revelaţia 17:5). Acest nume ne

duce cu gândul la oraşul antic Babilon, de unde a pornit în-

chinarea falsă după Potopul din zilele lui Noe. în prezent,

multe dintre învăţăturile şi practicile religiei false îşi au ori-

ginile în Babilon. De exemplu, babilonienii se închinau la

triade de zei. în prezent, Trinitatea este principala doctrină

a multor religii. însă Biblia arată cu claritate că există un sin-

gur Dumnezeu adevărat, lehova, şi că Isus Cristos este Fiul

său (Ioan 17:3). Babilonienii mai credeau că omul are un su-

flet nemuritor care supravieţuieşte morţii corpului şi care

poate ajunge într-un loc al chinurilor. Astăzi, majoritatea re-

ligiilor predau învăţătura despre un suflet sau spirit nemu-

ritor care poate fi chinuit în focul iadului.

întrucât închinarea babiloniană din antichitate s-a răs-

pândit pe tot pământul, se poate spune pe drept cuvânt că

Babilonul cel Mare din timpurile noastre reprezintă impe-

riul mondial al religiei false. Iar Dumnezeu a profeţit că aces-

ta va avea un sfârşit subit (Revelaţia 18:8). înţelegi acum de

ce este atât de important să te separi complet de Babilonul cel Mare? lehova Dumnezeu vrea ‘să ieşi’ din el cât mai repede posibil, până nu e prea târziu. — Revelaţia 18:4.

Dacă vei decide să abandonezi religia falsă, s-ar putea

ca unii dintre prietenii tăi să te părăsească. însă slujindu-i

lui lehova alături de poporul său, vei avea parte de binecu-

vântări care vor depăşi cu mult eventualele pierderi. Aseme-

nea primilor discipoli ai lui Isus, care au renunţat la unele

lucruri pentru a-1 urma, vei câştiga mulţi fraţi şi surori spi-

rituale. Vei face parte din familia mondială de creştini ade-

văraţi, o familie cu milioane de membri, care îţi va arăta

iubire sinceră. în plus, vei avea minunata speranţă de a trăi

veşnic „în sistemul de lucruri care vine" (Marcu 10:28-30).

Cei care te-au părăsit acum din cauza convingerilor tale s-ar

putea să dorească cu timpul să afle ce ne învaţă Biblia şi să

devină închinători ai lui lehova.

Biblia ne învaţă că Dumnezeu va distruge în curând

acest sistem rău de lucruri şi îl va înlocui cu o lume nouă,

dreaptă, care va fi condusă de Regatul său (2 Petru 3:9,13).

Va fi o lume minunată! în acest sistem nou şi drept va exis-

ta o singură religie, o singură formă de închinare adevăra-

tă. Nu ar fi înţelept să faci încă de pe acum paşii necesari

pentru a te asocia cu închinătorii adevăraţi?

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: