CEI CARE SE ÎNCHINĂ ADEVĂRATULUI DUMNEZEU

■ îşi bazează învăţăturile pe Biblie

■ i se închină numai lui lehova şi fac cunoscut numele său

■ manifestă o iubire sinceră unii faţă de alţii

■ îl acceptă pe Isus drept mijlocul de salvare oferit de Dumnezeu

■ nu fac parte din lume

■ predică Regatul lui Dumnezeu drept unica speranţă a omenirii

Cei care practică religia adevărată i se închină numai lui lehova şi fac cunoscut numele său. Isus a declarat: „Lui lehova, Dumnezeul tău, să te închini şi numai lui să-i aduci un serviciu sacru" (Matei 4:10). Prin urmare, slujitorii lui Dumnezeu se închină numai lui lehova. Ei îi învaţă pe alţii despre numele adevăratului Dumnezeu şi despre personalitatea lui. Această activitate de instruire face parte din închinarea lor. în Psalmul 83:18 se spune: „Numai Tu, al cărui Nume este DOMNUL [lehova, NW; vezi nota introductivă din Biblia Cornilescu], Tu eşti Cel-Prea-înalt peste tot pământul! " Isus ne-a arătat prin exemplul său cum trebuie să-i ajutăm pe alţii să-1 cunoască pe Dumnezeu. Iată ce a spus el într-o rugăciune: „Le-am dezvăluit numele tău oamenilor pe care mi i-ai dat din lume" (Ioan 17:6). Şi adevăraţii închinători din prezent îi învaţă pe alţii despre numele lui Dumnezeu, pre¬cum şi despre scopurile şi calităţile sale.

Slujitorii lui Dumnezeu manifestă o iubire sinceră şi dezinteresată unii faţă de alţii. Isus a spus: „Prin aceasta toţi vor şti că sunteţi discipolii mei, dacă aveţi iubire între voi" (Ioan 13:35). Creştinii din secolul I au avut o astfel de iubire. Iubirea divină depăşeşte barierele rasiale, sociale şi naţionale şi îi uneşte pe oameni într-o fraternitate foarte puternică (Coloseni 3:14). Membrii religiilor false nu se bucură de astfel de legături de iubire. De ce? Deoarece se ucid între ei din cauza diferenţelor naţionale sau etnice. Adevăraţii creştini nu ridică armele împotriva fraţilor lor de credinţă sau îm¬potriva altora. Biblia spune: „Copiii lui Dumnezeu şi copiii Diavolului se evidenţiază prin următorul fapt: Oricine nu practică dreptatea nu provine din Dumnezeu, nici cel care nu îşi iubeşte fratele. … Să ne iubim unii pe alţii; nu precum Cain, care provenea din cel rău şi şi-a înjunghiat fratele". – 1 Ioan 3:10-12; 4:20, 21.

Cu siguranţă, iubirea autentică înseamnă mult mai mult

decât a nu-i ucide pe alţii. Adevăraţii creştini îşi folosesc cu

altruism timpul, energia şi resursele pentru a se ajuta şi în-

curaja reciproc (Evrei 10:24, 25). Ei îşi ajută fraţii de credin-

ţă în timpuri grele şi sunt cinstiţi în relaţiile cu alţii. De fapt,

ei aplică în viaţă sfatul biblic ‘de a face ce este bine faţă de

toţi’. – Galateni 6:10.

Adevăraţii creştini îl acceptă pe Isus Cristos drept mijlocul

de salvare oferit de Dumnezeu. Biblia declară: „Nu există sal-

vare în nimeni altul, căci nu există alt nume sub cer care să

fi fost dat printre oameni prin care trebuie să fim salvaţi"

(Faptele 4:12). Aşa cum am învăţat în capitolul 5, Isus şi-a

dat viaţa ca răscumpărare pentru oamenii ascultători (Ma-

tei 20:28). Mai mult decât atât, Isus este uns de Dumnezeu

Rege al Regatului ceresc care va domni peste întregul pă-

mânt. Dumnezeu ne cere să ascultăm de Isus şi să aplicăm

învăţăturile Fiului său pentru a primi viaţă veşnică. în Bi-

blie se spune: „Cel care exercită credinţă în Fiul are viaţă veş-

nică; cel care nu ascultă de Fiul nu va vedea viaţa". — Ioan

3:36.

Adevăraţii închinători ai lui Dumnezeu nu fac parte din

lume. Când a fost dus înaintea conducătorului roman Pilat

pentru a fi judecat, Isus a spus: „Regatul meu nu face parte

din această lume" (Ioan 18:36). Indiferent în ce ţară trăiesc,

adevăraţii continuatori ai lui Isus se supun Regatului ceresc,

păstrând o strictă neutralitate faţă de acţiunile politice ale

lumii. închinătorii lui lehova nu se implică în conflictele ei,

dar nici nu se amestecă în deciziile altora de a adera la un

partid politic, de a candida la un post guvernamental sau

de a vota. însă, chiar dacă sunt neutri din punct de vede-

r^J3olitic, adevăraţii închinători ai lui Dumnezeu respectă legile ţării în care trăiesc. De ce? Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu le porunceşte ‘să fie supuşi autorităţilor superioare’, adică autorităţilor guvernamentale (Romani 13:1). Totuşi, dacă li se cere să facă ceva care este în contradicţie cu normele lui Dumnezeu, închinătorii adevăraţi imită exemplul apostolilor, care au spus: „Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu ca stăpânitor decât de oameni". – Faptele 5:29; Marcu 12:17.

Adevăraţii continuatori ai lui Isus predică Regatul lui

Dumnezeu drept unica speranţă a omenirii. Isus a prezis:

„Această veste bună a regatului va fi predicată pe tot pămân-

tul locuit ca mărturie pentru toate naţiunile; şi atonei va

veni sfârşitul" (Matei 24:14). în loc să-i încurajeze pe oameni

să se îndrepte spre conducătorii umani pentru a găsi soluţii

la problemele lor, adevăraţii continuatori ai lui Isus Cristos

predică Regatul ceresc al lui Dumnezeu drept unica speran-

ţă a omenirii (Psalmul 146:3). Isus ne-a învăţat să ne rugăm

pentru acest guvern perfect: „Să vină regatul tău. Să se fa-

că voinţa ta, precum în cer, aşa şi pe pământ" (Matei 6:10).

Cuvântul lui Dumnezeu a prezis că acest Regat ceresc ‘va

sfărâma şi va nimici toate [aceste] împărăţii [din prezent],

dar el însuşi va dăinui pentru totdeauna’. — Daniel 2:44.

Pe baza lucrurilor pe care tocmai le-am analizat, întrea-

bă-te: Ce grupare religioasă îşi întemeiază toate învăţăturile

pe Biblie şi face cunoscut numele lui Dumnezeu, lehova?

Membrii cărei religii manifestă iubire divină, exercită cre-

dinţă în Isus, se păstrează separaţi de lume şi predică Regatul

lui Dumnezeu drept unica speranţă a omenirii? Care grupa-

re religioasă de pe pământ se conformează tuturor acestor

cerinţe? Dovezile arată cu claritate că Martorii lui lehova.- Isaia 43:10-12.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: