SA AVEM RESPECT FAŢA DE SANGE

După ce Cain l-a omorât pe fratele său Abel, lehova i-a

zis lui Cain: „Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la

Mine" (Geneza 4:10). Când a vorbit despre sângele lui Abel,

Dumnezeu s-a referit de fapt la viaţa acestuia. Cain i-a luat

viaţa lui Abel şi trebuia să fie pedepsit. Era ca şi cum sângele

lui Abel, sau viaţa lui, striga la lehova cerând dreptate. Legă-

tura dintre viaţă şi sânge a fost scoasă în evidenţă şi după Po-

topul din zilele lui Noe. înainte de Potop, oamenii se hrăneau

numai cu fructe, legume şi cereale. însă după Potop, lehova

le-a spus lui Noe şi fiilor săi: „Tot ce se mişcă şi are viaţă să

vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi plantele

verzi". Totuşi, Dumnezeu a pus o restricţie: „Numai carne cu

viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi" (Geneza 1:29; 9:3,4).

lehova a arătat cu claritate că există o strânsă legătură între

viaţa şi sângele unei făpturi vii.

Putem arăta respect faţă de sânge refuzând să-1 consu-

măm, în Legea pe care le-a dat-o israeliţilor, lehova a porun-

cit: „Dacă vreunul… vânează un animal sălbatic sau o pasăre

care se poate mânca, să-i verse sângele şi să-1 acopere cu ţărâ-

nă. … Am zis fiilor lui Israel: «Să nu mâncaţi sângele nici

unui trup»" (Leviticul 17:13,14). Porunca lui Dumnezeu de a

nu consuma sângele animalelor, dată prima oară lui Noe cu

circa 800 de ani înainte, era încă valabilă. Voinţa lui lehova

era clară: slujitorii săi puteau consuma carnea animalelor, dar

nu şi sângele lor. Ei trebuiau să-1 verse pe pământ, înapoind

astfel lui Dumnezeu viaţa acelei făpturi.

Creştinii trebuie şi ei să respecte o poruncă asemănătoa-

re, în secolul I, apostolii şi alţi bărbaţi cu poziţii de răspun-

dere între continuatorii lui Isus s-au întrunit pentru a decide ce porunci trebuiau respectate de toţi membrii congregaţiei creştine. Iată concluzia la care au ajuns: „Spiritul sfânt şi noi înşine am considerat că este bine să nu vă adăugăm nici o altă povară, decât aceste lucruri necesare: să vă abţineţi de la lucrurile jertfite idolilor, de la sânge, de la ceea ce este strangulat [sângele rămânând în carne] şi de la fornicaţie" (Faptele 15:28, 29; 21:25). Aşadar, trebuie ‘să ne abţinem de la sânge’. în ochii lui Dumnezeu, acest lucru este tot atât de important ca evitarea idolatriei şi a imoralităţii sexuale.

Dar ce putem spune despre transfuziile de sânge? Se

aplică porunca de a ne abţine de la sânge şi la ele? Da. Gân-

deşte-te la următoarea situaţie: Să presupunem că un medic

îţi recomandă să nu consumi băuturi alcoolice. înseamnă

aceasta că n-ai voie să bei alcool, dar că ţi-1 poţi injecta în

venă? Bineînţeles că nu! în mod asemănător, a ne abţine de

la sânge înseamnă a nu-1 introduce în nici un mod în cor-

pul nostru. Prin urmare, dacă respectăm porunca de a ne ab-

ţine de’la sânge nu-i vom permite nimănui să ne transfuzeze

sânge.

Dar ce se întâmplă dacă un creştin este în stare gravă sau

are nevoie de o operaţie dificilă? Să presupunem că medicii

îi spun că va muri dacă nu i se face transfuzie. Bineînţeles,

persoana respectivă nu vrea să moară. întrucât apreciază da-

rul preţios al vieţii primit de la Dumnezeu, ea va face tot

posibilul să rămână în viaţă. De aceea, va accepta alte trata-

mente care nu implică folosirea greşită a sângelui. Ea chiar

va căuta astfel de tratamente şi va accepta diverse alternati-

ve la transfuzii.

Va încălca un creştin legea lui Dumnezeu doar pentru

a-şi prelungi puţin viaţa în acest sistem de lucruri? Isus a

spus: „Cine vrea să-şi salveze sufletul [sau viaţa] îl va pierde; dar cine îşi pierde sufletul pentru mine îl va găsi" (Matei 16:25). Noi nu vrem să murim. însă dacă încercăm să ne salvăm viaţa prezentă încălcând legea lui Dumnezeu, riscăm să ne pierdem viaţa veşnică. Prin urmare, este o dovadă de înţelepciune să ne încredem în justeţea legilor lui Dumnezeu, fiind ferm convinşi că, dacă murim, Dătătorul vieţii îşi va aduce aminte de noi la înviere şi ne va oferi din nou darul preţios al vieţii. – Ioan 5:28, 29; Evrei 11:6.

în prezent, slujitorii fideli ai lui

Dumnezeu sunt ferm hotărâţi să res-

pecte porunca referitoare la sânge. Ei

nu vor consuma sânge în nici un mod

şi nici nu-1 vor accepta din motive me-

dicale. Creştinii sunt siguri că Cel ca-

re a creat sângele ştie ce este cel mai

bine pentru ei. Eşti şi tu de aceeaşi pă-

rere?

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: