CUM SĂ TE ÎMPOTRIVEŞTI SPIRITELOR RELE

Biblia ne arată ce trebuie să facem pentru a ne împo-

trivi spiritelor rele şi pentru a ne elibera de influenţa lor.

Să luăm exemplul creştinilor efeseni din secolul I. Unii

dintre ei practicaseră spiritismul înainte de a deveni creş-

tini. Ce au făcut ei când s-au hotărât să renunţe la spiri-

tism? Biblia ne spune: „Un mare număr dintre cei care

practicau artele magice şi-au adunat cărţile şi le-au ars

complet înaintea tuturor" (Faptele 19:19). Distrugându-şi

cărţile de magie, aceşti efeseni deveniţi creştini sunt un

exemplu pentru cei care, astăzi, vor să se împotrivească

spiritelor rele. Cei ce doresc să-i slujească lui lehova trebu-

ie să se debaraseze de orice lucru care ar putea avea legă-

tură cu spiritismul, inclusiv cărţi, reviste, filme, postere şi

melodii care încurajează spiritismul şi îl prezintă într-o lumină atrăgătoare. Tot în această categorie intră şi amu¬letele sau alte obiecte purtate de unii pentru a fi ocrotiţi de rău. – 1 Corinteni 10:21.

La câţiva ani după ce creştinii din Efes şi-au distrus căr-

ţile de magie, apostolul Pavel le-a scris: „Avem de luptat…

împotriva forţelor spirituale rele" (Efeseni 6:12). Demonii

nu renunţaseră. Ei încercau încă să câştige teren. Prin ur-

mare, ce trebuiau să mai facă acei creştini? Pavel le-a spus:

„Mai presus de toate, luaţi marele scut al credinţei cu care

veţi putea stinge toate proiectilele arzătoare ale celui rău",

adică ale lui Satan (Efeseni 6:16). Cu cât scutul credinţei

noastre este mai puternic, cu atât ne vom putea împotrivi

mai bine forţelor spirituale rele. — Matei 17:20.

16 Dar cum ne putem întări credinţa? Studiind Biblia. Re-

zistenţa unui zid depinde în mare măsură de trăinicia fun-

daţiei. La fel, rezistenţa credinţei noastre depinde mult de

trăinicia bazei, adică a cunoştinţei exacte din Cuvântul lui

Dumnezeu, Biblia. Dacă citim şi studiem zilnic Biblia, cre-

dinţa noastră se va întări. Asemenea unui zid puternic, ea

ne va ocroti de influenţa spiritelor rele. — 1 Ioan 5:5.

Ce trebuiau să mai facă creştinii din Efes? întrucât tră-

iau într-un oraş saturat de demonism, ei aveau nevoie de

protecţie suplimentară. Iată de ce Pavel le-a spus: „Cu ori-

ce fel de rugăciune şi implorare, continuaţi să vă rugaţi cu

orice ocazie în spirit" (Efeseni 6:18). Deoarece şi noi trăim

într-o lume saturată de demonism, nu ne putem împotrivi

spiritelor rele dacă nu ne rugăm cu ardoare lui Iehova pen-

tru a ne ocroti. Bineînţeles, trebuie să menţionăm numele

Iehova în rugăciunile noastre (Proverbele 18:10). Ar trebui

să continuăm să-i cerem lui Dumnezeu ‘să ne elibereze de cel rău’, Satan Diavolul (Matei 6:13). Iehova va răspunde la rugăciunile noastre fierbinţi. — Psalmul 145:19.

E adevărat, spiritele rele sunt periculoase însă, atât timp

cât ne împotrivim Diavolului şi ne apropiem de Dumne-

zeu înfăptuind voinţa Sa, nu ar trebui să trăim cu frica de

ele (Iacov 4:7, 8). Puterea spiritelor rele este limitată. Ele au fost pedepsite în zilele lui Noe şi îşi aşteaptă judecata

finală în viitor (Iuda 6). în plus, nu uita că ne bucurăm

de protecţia îngerilor puternici ai lui Iehova (2 împăraţi

6:15-17). Ei doresc să ne vadă împotrivindu-ne spiritelor

rele. Aceşti îngeri fideli ne încurajează să mergem înainte.

Să fim, aşadar, hotărâţi să stăm aproape de Iehova şi de fa-

milia sa de creaturi spirituale fidele! Să evităm, de aseme-

nea, orice formă de spiritism şi să punem întotdeauna în

practică sfaturile biblice (1 Petru 5:6, 7; 2 Petru 2:9). Ast-fel putem fi siguri că vom ieşi victorioşi în lupta împotri-

va creaturilor spirituale rele.

Dar de ce tolerează Dumnezeu spiritele rele şi toată

răutatea care provoacă atâta suferinţă?

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: